Yeşil dönüşüm nedir?

Yeşil dönüşüm, genellikle çevre dostu ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak kullanılan bir terimdir. Bu kavram, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan bir dizi politika, strateji ve uygulamaları içerir. 

Türkiye’nin atık yönetimi

Türkiye'nin atık yönetimi, zaman içinde çeşitli düzenlemeler ve politika değişiklikleriyle gelişmiştir.  Atık yönetimi konusunda daha sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşım benimsemek için çaba gösterilmektedir. Ancak, atık yönetimi konusundaki gelişmelerde sürekli bir iyileşme ve katılım için çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Karbon ayak izi nedir?

Karbon ayak izi, bir bireyin, kurumun, ürünün veya faaliyetin doğaya saldığı karbon dioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının miktarını ölçen bir kavramdır. Genellikle metrik ton cinsinden ifade edilen karbon ayak izi, kişisel, kurumsal veya ürün bazında çevresel etkinin bir göstergesi olarak kullanılır.

Karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz?

Bireyler ve kurumlar, karbon ayak izini azaltmak için bir dizi strateji ve davranış değişikliği benimseyebilir. İşte karbon ayak izini azaltmaya yönelik bazı genel öneriler:

Yeşil mutabakat nedir?

"Yeşil Mutabakat" terimi, genellikle çevre dostu ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve girişimleri ifade eder. Bu kavram, genellikle bir toplumun, bir ülkenin veya bir kuruluşun çevresel sorunlara karşı taahhütlerini ve hedeflerini belirleyen bir stratejiyi ifade eder. Yeşil Mutabakat, genellikle iklim değişikliği, doğal kaynak kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi çevresel konularda pozitif etkiler yaratmayı amaçlar